Dem Poli säi Pefferkär – Gastbäitrag vum roude Poli

Léif Lieserinnen a Lieser vun “just thoughts”,

et ass mer een Freed fir iech kënnen en neien Gastautor op iisem Blog virzestellen !

Ënnert seinem Pseudonym “De roude Poli” wäert dësen Auteur iech a méi oder manner regelméissegen Ofstänn mat neie lëtzeborreger Léidertexter versuergen. Dës si gire mol kritesch, wann Dir also keen Kritik un ärem schéine Lännche verdrot, dann ass dës Kolumne wuel leider näischt fir Iech…

All deenen aneren (a mir selwer) wënschen ech awer vill Freed mam Poli seinen Texter !

Den Ufank mëscht haut een Ëmdichtung vum Poutty Stein seinem “Nationalmarsch”. D’Melodie ass déi nämlecht, wie séngt mat ?

– V.V.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s