Sepp Thill: ongewinnt, sproochgewand, sträitbar. E Bléck op den „ondugene Gesell”

De Sepp Thill ass ee vun de manner bekannte lëtzeborreger Auteuren aus dem 20. Joarhonnert. Dobäi si bekannte Léider wéi „D'Lidd vum Rousefeld” aus seiner Fieder. Wie woar den „ondugene Gesell” ?