Sepp Thill: ongewinnt, sproochgewand, sträitbar. E Bléck op den „ondugene Gesell”

De Sepp Thill ass ee vun de manner bekannte lëtzeborreger Auteuren aus dem 20. Joarhonnert. Dobäi si bekannte Léider wéi „D'Lidd vum Rousefeld” aus seiner Fieder. Wie woar den „ondugene Gesell” ?

Fragments

Teardrops Made of ink, Born from an ocean,   Are falling   To the ground, Covered in sheets Of white paper.   Each sheet Catches a different drop,   Witnesses That are yet   Too fragile To drown you,   Too solid To be forgotten,   Waves that are Not strong enough To reach the … Continue reading Fragments